top of page

Projektai

 

2024 m. balandžio mėn. gavome Atviros Jaunimo Erdvės akreditaciją ir nuo 2025 m. tikimės gauti reguliarų finansavimą šiai veiklai.

nuo 2024 m. vykdome Jaunimo socialinių metų projektą, kuri finansuojama per jaunimo iniciatyvų rėmimo JRA ir Vilniaus m. savivaldybės finansavimą (p.s. 2024 gavome 6000 eur finansavimą)

*2024 m. kovo 28 d. Vilniaus m. savivaldybė suteikė akreditaciją ir teisę teikti laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas 7šeimoms-16asmenų. Paslaugos pradedamos teikti nuo 2024-09-01 d.

*2023 m. pirmoje pusėjeVŠĮ DUKU gavo jaunuolių  individualaus palydėjimo be apgyvendinimo akreditaciją, bet iki šiol nepavyksta suderinti su Vilniaus m. savivaldybe abiems pusėms priimtinos kainos už paslaugos teikimą.

*2023 m. VŠĮ DUKU įgyvendino Vilniaus Rajono Vietos veiklos grupės ("LEADER" programa) projektą "Mozūriškių stovykla". projekto vertė 80000 eur, iš kurių apie 25000 eur VŠĮ DUKU padengė iš uždirbtų lėšų.

*Nuo 2023 01 01 Všį DUKU programa vaikams "Ten Kur Esu" veikia kaip akredituotas VDC ir reguliariai yra finansuojamas iš SADM ir Vilniaus m. sav. (bendra suma apie 33000 eur)

*Nuo 2021 01 01 Všį DUKU programa paaugliams"Ofisiukas"  (12-15 m.)veikia kaip akredituotas VDC ir reguliariai yra finansuojamas iš SADM ir Vilniaus m. sav. (bendra suma apie 33000 eur)

*Nuo 2020 gegužės mėn. iki dabar kasmet gauname apie 40 000-60000Eur finansavimą iš SADM ir Vilniaus m. sav. savo vykdomam projektui "Gatvės darbas su jaunimu Pilaitėje"

*2022 m. su Rumunijos, Ispanijos ir Portugalijos partneriais įgyvendinom tarptautinių jaunimo mainų ES programos Erasmus+ rėmuose projektą "Kelyje", kuriam buvo skirtas apie 20000eur finansavimas iš JRA

*Nuo 2018 m. reguliariai organizuojame vaikų vasaros polisio stovyklas ir tam gauname iš Vilniaus m. savivaldybės projektinį finansavimą apie 4000 eur vertės.

bottom of page